i Familjejuridik, Fokus

Advokat Johan Lindgren har förordnats som expert av justitieminister Morgan Johansson. Johan Lindgren kommer att, som advokat, delta i den familjerättsliga utredningen ”En föräldraskapsrättslig lagstiftning för alla”. Upp­draget syftar till att – med utgångs­punkt i barnets bästa – åstad­komma en mer samman­hållen och jämlik reglering om föräldra­skap samt regler om föräldra­ansvar.

– Jag är tacksam och glad för förtroendet och det ska bli mycket intressant att delta med mina synpunkter i utredningen. Jag arbetar dagligen med familjerätt, vårdnadstvister och LVU (tvångsvård av barn) på INTER. Jag hoppas därför att jag, med min erfarenhet av att företräda såväl vuxna som barn i komplicerade domstolsprocesser, kan bidra till utredningen på ett konstruktivt sätt, säger Johan Lindgren.

image_pdfLadda ner PDF
Senaste artiklarna

Skriv en kommentar