i Okategoriserade

Högsta domstolen skall pröva om hovrätten gjorde rätt i att neka prövningstillstånd i ett konkursmål. Efter ansökan från en borgenär bedömdes en man vara insolvent och konkurs beslutades. Mannen överklagade men fick inte prövningstillstånd i hovrätten.

Han överklagade hovrättens beslut och hävdade att det förelåg sådana synnerliga skäl som krävs för prövningstillstånd, dels eftersom gäldenärens fordring på borgenären sades överstiga borgenärens fordring på gäldenären, och dels eftersom en tingsnotarie dömt i målet, som inte kunde anses ha varit av enkel beskaffenhet.

Högsta domstolen meddelar nu prövningstillstånd.

Ombud för gäldenären är jur. kand. Erik Jansson, Advokatfirman INTER.

Senaste artiklarna

Skriv en kommentar