i Okategoriserade

Hovrättsavgörande: Ett bolag fakturerade ett åkeri för utförda tjänster. Åkeriet betalade inte utan reklamerade fakturakraven.

Hovrätten ansåg att det inte var visat att en särskild reklamationsfrist om åtta dagar skulle utgöra partsbruk mellan parterna.

I andra hand gjordes gällande att reklamation under alla förhållanden inte hade gjorts inom skälig tid. Hovrätten konstaterar att det är åkeriet som har bevisbördan för att reklamation har framställts och vid vilket tidpunkt detta har gjorts. I likhet med tingsrätten ansåg hovrätten i denna del att det inte var visat annat än att reklamation hade skett först en månad efter att den sista fakturan förföll till betalning.

Arbetet hade skett på löpande räkning och fakturering hade skett veckovis och betalning skulle enligt fakturorna ske senast 30 dagar från fakturadatum. Hovrätten fastslog att det måste i ett avtalsförhållande av angivet slag mellan två näringsidkare krävas att reklamation sker i vart fall inom betalningsfristen när den är så lång som 30 dagar. Den sista fakturan som var obetalad förföll till betalning drygt en månad innan reklamationen ägde rum. Reklamationen ansågs således ha skett för sent såvitt avser samtliga fakturakrav som hade gjorts gällande.

Käromålet avseende kapitalfordran bifölls därmed.

Senaste artiklarna

Skriv en kommentar