i Okategoriserade

I propositionen 2010/11:147 föreslår regeringen att det ska bli enklare för aktiebolag att genomföra fusioner och delningar. Detta ska bl a ske genom att ett aktiebolag som håller fusionsplanen eller delningsplanen tillgänglig för aktieägarna på bolagets webbplats inte ska behöva sända kopior av handlingarna till aktieägarna. Den revisorsgranskning som ska ske i samband med en fusion respektive delning ska i vissa fall få förenklas. Vidare föreslås att det införs ett förenklat förfarande för delning. Förslagen syftar till att genomföra ett EU-direktiv.

Lagändringarna, som görs i aktiebolagslagen (2005:551), föreslås träda i kraft den 1 november 2011.

Senaste artiklarna

Skriv en kommentar