AKTUELLT

INTER bjuder på insikt. På INTER är det en självklarhet att INTERagera med vår omvärld. Vi läser, besöker seminarier, kommenterar, analyserar, i både stort och smått, med vid utblick såväl som med expertens djupdykningar. Här hittar du aktuell information kring INTER, men även inlägg i den juridiska debatten. Det är vårt sätt att ytterligare serva dig som klient med aktualiteter samt sprida kunskap till kolleger. Vi tror, som bekant, på att samverka mellan människor och institutioner. Vi heter ju INTER.


Advokat Diana Biörck Eliasson

2018.10.05 av Andreas Hagen

Idag blev INTER:s stjärnjurist Diana Biörck Eliasson invald som medlem i Sveriges advokatsamfund. Diana började på INTER 2015. Dessförinnan har hon gjort  tingstjänstgöring i Eksjö tingsrätt och arbetat som bolagsjurist på American Express. INTER gratulerar advokat Diana Biörck Eliasson till förtjänstfull insats.  

INTER håller föreläsning på Handelsbanken

2018.09.24 av Andreas Hagen

Advokaterna Johan Lindgren och Marika Wernström håller föreläsning inom familjerätt på Handelsbanken. I fokus blir det frågor runt bodelning, samboregler, särkullbarn, testamenten, framtidsfullmakt och äktenskapsförord. Datum Onsdag 14 november 2018 Tid Klockan 17.00 serveras kaffe och smörgås Föreläsning mellan 17.30-18.30 Klockan 18.30 påbörjas individuell frågestund Plats Handelsbanken Jakobsberg, Riddarplatsen 11 Anmälan Anmäl dig senast 9 Läs mer…

Advokat Marika Wernström blev bästa spelare

2018.08.28 av Andreas Hagen

Ett sextiotal jurister kämpade om vandrings-pokalen när  tävlingen ”Juristgolfen” avgjordes på Bro Hof Slott Golf Clubs Stadium course förra veckan. Marika Wernström från Advokatfirman INTER (till höger) tog hem damklassen och blev bästa spelare.

Formella krav vid köp av fastighet

2018.07.04 av Andreas Hagen

Avtalet om köp av fast egendom är ett sk formalavtal. Det innebär att avtalet måste upprättas i viss form för att bli giltigt. De grundläggande formkraven som måste iakttas, dvs minimikraven, är följande: 1) Avtalet ska upprättas i en skriftlig köpehandling. 2) Köpehandlingen ska undertecknas av både säljaren och köparen. 3) Handlingen ska innehålla uppgift Läs mer…

Förutsättningarna för uppsägning av lokalhyresgäst

2018.07.04 av Andreas Hagen

I denna artikel ges en generell orientering över förutsättningarna för uppsägning av lokalhyresgäst som innehar ett sk indirekt besittningsskydd. Det indirekta besittningsskyddet Det indirekta besittningsskyddet innebär att om värden säger upp avtalet för avflyttning eller villkorsändring till hyrestidens utgång så måste lokalhyresgästen flytta om parterna inte enas om nytt avtal. Hyresgästen är då enligt huvudregeln Läs mer…

Undersökningsplikt vid köp av fastighet

2018.07.04 av Andreas Hagen

Enligt 4 kap 19 § andra stycket jordabalken får köparen av en fastighet inte åberopa som fel en avvikelse som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet. Innebörden av bestämmelsen om köparens undersökningsplikt är Läs mer…

Arbetsgivarens principalansvar

2018.06.15 av Diana Biörck Eliasson

I samband med att skadeståndslagen tillkom på 1970-talet, infördes regler om principalansvar vilka innebär att arbetsgivaren ska ansvara för skador orsakade av arbetstagaren. Införandet av reglerna är en följd av att arbetsgivaren och arbetstagaren sedermera betraktas som en enhet gentemot den skadelidande. Genom detta synsätt kan alla kostnader som uppstår runt verksamheten, till följd av Läs mer…

Skillnad i arvsrätten för sambor respektive makar

2018.04.25 av Marika Wernström

Dagens familjekonstellationer skiljer sig väsentligt från hur familjen såg ut för bara hundra år sedan. Vår tids familjeformer består i allt större omfattning av ”ombildade familjer”. Samboförhållanden är vanligt förekommande och inte sällan finns i äktenskap särkullbarn, d.v.s. barn från tidigare relationer. Att det förekommer skillnader i arvsrättsligt hänseende mellan gemensamma barn respektive särkullbarn är Läs mer…

1 av 25