AKTUELLT

INTER bjuder på insikt. På INTER är det en självklarhet att INTERagera med vår omvärld. Vi läser, besöker seminarier, kommenterar, analyserar, i både stort och smått, med vid utblick såväl som med expertens djupdykningar. Här hittar du aktuell information kring INTER, men även inlägg i den juridiska debatten. Det är vårt sätt att ytterligare serva dig som klient med aktualiteter samt sprida kunskap till kolleger. Vi tror, som bekant, på att samverka mellan människor och institutioner. Vi heter ju INTER.


Återtagandeförbehåll i praktiken

2018.11.23 av Andreas Hagen

Om köparen vid ett kreditköp av en vara inte betalar i rätt tid eller med rätt belopp föreligger det en dröjsmålssituation. Är dröjsmålet dessutom väsentligt har säljaren rätt att häva köpet med stöd av köplagen. Vid bedömning av vad som utgör ett väsentligt dröjsmål tar man i första hand hänsyn till köpets karaktär samt om Läs mer…

Köprättsliga garantier

2018.11.18 av Andreas Hagen

Som advokat får jag tillfällen att diskutera garantier med entreprenörer. Jag har då upptäckt att begreppet garanti ges olika innebörd beroende på vem man talar med. Det finns därför anledning att beröra garantifrågan i en artikel. Den enklaste formen av garanti är en utfästelse om att exempelvis ett föremål är gjort för hand, tillverkat av Läs mer…

Preskription i hyresförhållande

2018.10.26 av Andreas Hagen

Ett hyresförhållande uppkommer när hus, eller del av hus, upplåtes till nyttjande mot ersättning. En fordran som har sin grund i ett hyresförhållande preskriberas två år efter det att hyresgästen lämnat lägenheten, 12 kap. 61 § JB. Preskription innebär att rätten till en fordran upphör. Preskriptionen gäller inte bara hyresfordringar. Den omfattar även annan fordran Läs mer…

Krav på konsekvent samordnat förfrågningsunderlag

2018.10.24 av Andreas Hagen

En av de mest grundläggande bestämmelserna i AB 04 är AB 04 kap 1 § 1. Den anger att omfattningen av kontraktsarbetena bestäms av kontraktshandlingarna. Konsekvensen av bestämmelsen är att arbeten som inte finns upptagna i kontraktshandlingarna inte ska omfattas av entreprenörens åtagande. En entreprenör som ska tillhandahålla arbetet kan därvid vara berättigad till ersättning Läs mer…

Advokat Diana Biörck Eliasson

2018.10.05 av Andreas Hagen

Idag blev INTER:s stjärnjurist Diana Biörck Eliasson invald som medlem i Sveriges advokatsamfund. Diana började på INTER 2015. Dessförinnan har hon gjort  tingstjänstgöring i Eksjö tingsrätt och arbetat som bolagsjurist på American Express. INTER gratulerar advokat Diana Biörck Eliasson till förtjänstfull insats.  

INTER håller föreläsning på Handelsbanken

2018.09.24 av Andreas Hagen

Advokaterna Johan Lindgren och Marika Wernström håller föreläsning inom familjerätt på Handelsbanken. I fokus blir det frågor runt bodelning, samboregler, särkullbarn, testamenten, framtidsfullmakt och äktenskapsförord. Datum Onsdag 14 november 2018 Tid Klockan 17.00 serveras kaffe och smörgås Föreläsning mellan 17.30-18.30 Klockan 18.30 påbörjas individuell frågestund Plats Handelsbanken Jakobsberg, Riddarplatsen 11 Anmälan Anmäl dig senast 9 Läs mer…

Advokat Marika Wernström blev bästa spelare

2018.08.28 av Andreas Hagen

Ett sextiotal jurister kämpade om vandrings-pokalen när  tävlingen ”Juristgolfen” avgjordes på Bro Hof Slott Golf Clubs Stadium course förra veckan. Marika Wernström från Advokatfirman INTER (till höger) tog hem damklassen och blev bästa spelare.

Formella krav vid köp av fastighet

2018.07.04 av Andreas Hagen

Avtalet om köp av fast egendom är ett sk formalavtal. Det innebär att avtalet måste upprättas i viss form för att bli giltigt. De grundläggande formkraven som måste iakttas, dvs minimikraven, är följande: 1) Avtalet ska upprättas i en skriftlig köpehandling. 2) Köpehandlingen ska undertecknas av både säljaren och köparen. 3) Handlingen ska innehålla uppgift Läs mer…

1 av 25