Advokatfirman INTER gör stor satsning på att växa i Järfälla kommun

Postat av: Andreas Hagen 2017-12-15

Järfälla kommun är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Barkarbystaden i kommunen är Europas största stadsutvecklingsprojekt. Här byggs en levande stad med 18.000 nya bostäder, 140 kvarter och 10.000 nya arbetsplatser. Om några år kommer Barkarby bli västra Stockholms nya trafiknav. Tunnelbana, pendeltåg och regionaltåg kommer att stanna vid Barkarby station och Förbifart Stockholm kommer att ha en knytpunkt här. Intill Barkarbystaden ligger också Barkarby Handelsplats som är ett av landets största köpcentrum.

Vi har märkt att allt fler lokala företag, banker och andra av våra samarbetspartners i kommunen är intresserade av våra tjänster. Advokatfirman INTER vill därför ha en stark lokal förankring inom kommunen. Som ett led i Advokatfirman INTER:s satsning öppnar vi under januari 2018 ett lokalkontor i Barkarbystaden intill Stora torget.

– Jag är bosatt i Järfälla sedan 1990 och har på nära håll kunnat följa den fantastiska utvecklingen som pågår inom Järfälla kommun. Jag ser mycket positivt på möjligheterna att genom en stark lokal förankring i kommunen kunna bidra med vår kunskap, säger Andreas Hagen, styrelseordförande på Advokatfirman INTER.

– Det är min övertygelse att behovet av tillgång till kvalificerade advokattjänster kommer att öka i takt med att Järfälla kommun växer. Vår lokala etablering på orten kommer att bli en tillgång för kommunen, säger Lars-Göran Bergström, VD på Advokatfirman INTER.

För ytterligare information:
Stefan Elf, marknadschef, Advokatfirman INTER
Telefon: 070-260 30 90
E-post: stefan.elf@inter.se


PUBLICERADE ARTIKLAR

Advokat Diana Biörck Eliasson

2018.10.05

Idag blev INTER:s stjärnjurist Diana Biörck Eliasson invald som medlem i Sveriges advokatsamfund. Diana började på INTER 2015. Dessförinnan har Läs mer...

INTER håller föreläsning på Handelsbanken

2018.09.24

Advokaterna Johan Lindgren och Marika Wernström håller föreläsning inom familjerätt på Handelsbanken. I fokus blir det frågor runt Läs mer...

Advokat Marika Wernström blev bästa spelare

2018.08.28

Ett sextiotal jurister kämpade om vandrings-pokalen när  tävlingen ”Juristgolfen” avgjordes på Bro Hof Slott Golf Clubs Stadium course Läs mer...

Formella krav vid köp av fastighet

2018.07.04

Avtalet om köp av fast egendom är ett sk formalavtal. Det innebär att avtalet måste upprättas i viss Läs mer...

Förutsättningarna för uppsägning av lokalhyresgäst

2018.07.04

I denna artikel ges en generell orientering över förutsättningarna för uppsägning av lokalhyresgäst som innehar ett sk indirekt Läs mer...

Undersökningsplikt vid köp av fastighet

2018.07.04

Enligt 4 kap 19 § andra stycket jordabalken får köparen av en fastighet inte åberopa som fel en Läs mer...

Arbetsgivarens principalansvar

2018.06.15

I samband med att skadeståndslagen tillkom på 1970-talet, infördes regler om principalansvar vilka innebär att arbetsgivaren ska ansvara Läs mer...

Skillnad i arvsrätten för sambor respektive makar

2018.04.25

Dagens familjekonstellationer skiljer sig väsentligt från hur familjen såg ut för bara hundra år sedan. Vår tids familjeformer Läs mer...


KATEGORIER