Advokatfirman INTER gör stor satsning på att växa i Järfälla kommun

Postat av: Andreas Hagen 2017-12-15

Järfälla kommun är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Barkarbystaden i kommunen är Europas största stadsutvecklingsprojekt. Här byggs en levande stad med 18.000 nya bostäder, 140 kvarter och 10.000 nya arbetsplatser. Om några år kommer Barkarby bli västra Stockholms nya trafiknav. Tunnelbana, pendeltåg och regionaltåg kommer att stanna vid Barkarby station och Förbifart Stockholm kommer att ha en knytpunkt här. Intill Barkarbystaden ligger också Barkarby Handelsplats som är ett av landets största köpcentrum.

Vi har märkt att allt fler lokala företag, banker och andra av våra samarbetspartners i kommunen är intresserade av våra tjänster. Advokatfirman INTER vill därför ha en stark lokal förankring inom kommunen. Som ett led i Advokatfirman INTER:s satsning öppnar vi under januari 2018 ett lokalkontor i Barkarbystaden intill Stora torget.

– Jag är bosatt i Järfälla sedan 1990 och har på nära håll kunnat följa den fantastiska utvecklingen som pågår inom Järfälla kommun. Jag ser mycket positivt på möjligheterna att genom en stark lokal förankring i kommunen kunna bidra med vår kunskap, säger Andreas Hagen, styrelseordförande på Advokatfirman INTER.

– Det är min övertygelse att behovet av tillgång till kvalificerade advokattjänster kommer att öka i takt med att Järfälla kommun växer. Vår lokala etablering på orten kommer att bli en tillgång för kommunen, säger Lars-Göran Bergström, VD på Advokatfirman INTER.

För ytterligare information:
Stefan Elf, marknadschef, Advokatfirman INTER
Telefon: 070-260 30 90
E-post: stefan.elf@inter.se


PUBLICERADE ARTIKLAR

Skillnad i arvsrätten för sambor respektive makar

2018.04.25

Dagens familjekonstellationer skiljer sig väsentligt från hur familjen såg ut för bara hundra år sedan. Vår tids familjeformer Läs mer...

En ny typ av fullmakt – framtidsfullmakt

2018.04.25

Den 1 juli 2017 trädde en ny lag ikraft i Sverige – lagen om framtidfullmakter. I och med Läs mer...

När Socialtjänsten tar ditt barn

2018.04.25

Socialtjänsten har möjlighet att omedelbart tvångsomhänderta barn och unga upp till 19 års ålder enligt lag (1990:52) med Läs mer...

Advokatsamfundets Konsumenttvistnämnd

2018.04.23

Advokatsamfundets Konsumenttvistnämnd har till uppgift att pröva arvodestvister eller andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en Läs mer...

Styrelsens personliga ansvar för aktiebolagets skulder

2018.03.26

Ett aktiebolag är en självständig juridisk person som kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter. I svensk rätt Läs mer...

Förutsättningarna för att frånträda ett förhandsavtal

2018.03.26

Ett förhandsavtal är ett avtal om att i framtiden förvärva en viss lägenhet med bostadsrätt. Motsatsvis förbinder sig Läs mer...

Förbehåll om äganderätt till varan

2018.03.25

Om köparen vid ett kreditköp av en vara inte betalar i rätt tid eller med rätt belopp föreligger Läs mer...

Se filmen om Advokatfirman INTER

2018.02.07

INTER:s dagliga värv är att göra skillnad i våra klienters vardag genom att snabbt och effektivt ta fram Läs mer...


KATEGORIER